SaViPamol 500

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Paracetamol NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24855-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 450 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG