Ampicillin 1g

null
Thành phần: Ampicilin natri tương ứng 1g Ampicilin NULL ()
Số đăng ký: VD-17110-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần hoá dược phẩm Mekophar
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: --
Phân loại: null
Giá tham khảo: 5.283 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG