Chlorocina - H

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Chloramphenicol , Hydrocortison acetat NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-16577-12
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: thuốc mỡ tra mắt
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 4.300 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG