Sulfartylen

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Natri sulacetamid , Xanh methylen NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-15333-11
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược Danapha
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: thuốc nhỏ mắt
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 760 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG