Remos Anti - Itch

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Lidocaine; Diphenhydramine; Dipotassium Glycyrhizinate; Isopropylmethylphenol; Tocopherol acetate 10 g/ tuýp (Uống)
Số đăng ký: VD-18599-13
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam)
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Gel bôi da
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 33.600 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG