Ceftizoxim 2g

Thuốc kê đơn
Thành phần: Ceftizoxim (dưới dạng Ceftizoxim natri) 2g 2g ()
Số đăng ký: VD-26844-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 115.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG