Adkold-new for children

null
Thành phần: Phenylephrin HCl 2,5mg; Triprolidin HCl 0,625mg NULL ()
Số đăng ký: VD-19015-13
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 - Pharbaco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Phân loại: null
Giá tham khảo: 2.600 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG