ADRENOXYL

null
Thành phần: Carbazochrom NULL ()
Số đăng ký: VD-10359-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty CP DP SANOFI-SYNTHELABO VIETNAM
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.250 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG