Rhaminas

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Glucosamin (dưới dạng Glucosamin sulfat natri chlorid) ; Chondroitin sulfat natri NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-21959-14
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần hoá-dược phẩm Mekophar.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 4.400 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG