Stadmazol

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Clotrimazol NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24576-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty TNHH LD Stada-Việt Nam.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 3.300 VND

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG