Skdol baby 250 mg

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Paracetamol 250 mg (Uống)
Số đăng ký: VD-27013-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 1.700 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG