Bivitelmi 40

null
Thành phần: Telmisartan 40 mg 40 mg ()
Số đăng ký: VD-26651-17
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần BV Pharma
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: null
Giá tham khảo: 4.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG