Agirovastin 20

Thuốc kê đơn
Thành phần: Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin calci) NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-25122-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm- Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 8.505 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG