Agimdogyl

null
Thành phần: Spiramycin 750.000IU, Metronidazole 125mg ()
Số đăng ký: VD-10058-10
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế:
Phân loại: null
Giá tham khảo: 1.900 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG