PymeClarocil 250

Thuốc kê đơn
Thành phần: Clarithromycin NULL (Uống)
Số đăng ký: VD-24967-16
Nhóm thuốc: Tân dược
Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Pymepharco
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 5.000 VND

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG