Sevorane

Thuốc kê đơn
Thành phần: Sevofluran NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-19755-16
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Aesica Queenborough Limited
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch hít
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 3.685.958 VND

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG