Sergel Injection

Thuốc kê đơn
Thành phần: Esomeprazol (dưới dạng bột đông khô Esomeprazol natri) NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-19627-16
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Healthcare Pharmaceuticals Ltd.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 85.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG