Sedanxio

Thuốc kê đơn
Thành phần: Cao khô chiết ethanol 60% của cây Lạc tiên (Passiflora incarnata L.) (tỷ lệ 2:1) NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-17384-13
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Tilman S.A.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 9.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG