Sunmesacol

Thuốc kê đơn
Thành phần: 5-Aminosalicylic acid NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-16913-13
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên bao tan trong ruột
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 3.885 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG