Salmodil Expectorant Syrup

Thuốc kê đơn
Thành phần: Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfate) ; Bromhexin HCl NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-17229-13
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: FDC Limited
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Sirô
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 50.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG