Qiludime

Thuốc kê đơn
Thành phần: Ceftazidim NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-20237-17
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Qilu Pharmaceutical Co., Ltd
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 49.000 VND

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG