Prospan Cough Liquid

Thuốc kê đơn
Thành phần: Cao khô lá thường xuân chiết bằng ethanol 30% theo tỷ lệ (5-7,5)/1 35mg/5ml (Uống)
Số đăng ký: VN-17872-14
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co..KG- Germany
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 88.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG