Sucracid Suspension

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Sucralphat NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-17127-13
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Pacific Pharmaceuticals Ltd.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 78.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG