Rx Bupivacaine Aguettant 5mg/ml

Thuốc kê đơn
Thành phần: Bupivacaine hydrochloride anhydrous (dưới dạng Bupivacaine hydrochloride) NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-19692-16
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Delpharm Tours
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 46.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG