Reagin Plus

Thuốc kê đơn
Thành phần: Citicolin (dưới dạng Citicolin natri); Nimodipin NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-17301-13
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Baliarda S.A.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 22.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG