Ramipril GP

Thuốc kê đơn
Thành phần: Ramipril 2,5mg (Uống)
Số đăng ký: VN-20201-16
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Farmalabor- Produtos Farmaceuticos, S.A
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 4.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG