Sodium chloride 0,9% solution for irrigation

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Natri clorid 9g/1000ml (Uống)
Số đăng ký: VN-20163-16
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil., Inc
Nước sản xuất: Phi-lip-pin
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 2.499 VND

THUỐC CÙNG HOẠT CHẤT

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG