Safetelmi H

Thuốc kê đơn
Thành phần: Telmisartan; Hydrochlorothiazid 40mg, 12,5mg (Uống)
Số đăng ký: VN-20817-17
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: MSN Laboratories Limited
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén không bao 2 lớp
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 4.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG