Pulmorest

Thuốc kê đơn
Thành phần: Levodropropizin NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-19405-15
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Santa Farma Ilac Sanayii A.S.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Siro uống
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 115.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG