Santasetron 3mg/3ml

Thuốc kê đơn
Thành phần: Granisetron (dưới dạng Granisetron HCl) 3mg/3ml (Uống)
Số đăng ký: VN-20689-17
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Laboratorios Normon, S.A.
Nước sản xuất: Tây Ban Nha
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 2.499 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG