Spamorin Injection

Thuốc kê đơn
Thành phần: Thiocolchicosid NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-19231-15
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: M.J. Biopharm Pvt., Ltd
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 29.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG