Regaxidil 20mg/ml

Thuốc kê đơn
Thành phần: Minoxidil NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-18854-15
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Industrial Farmaceutica Cantabria, S.A
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài da dạng xịt
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 450.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG