Saditazo

Thuốc kê đơn
Thành phần: Piperacillin (dưới dạng piperacillin natri) ; Tazobactam (dưới dạng Tazobactam natri) 4g; 0,5g (Uống)
Số đăng ký: VN-19526-15
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Sakar Healthcare Pvt. Ltd.
Nước sản xuất: Ấn Độ
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 2.499 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG