Sterile water for injection

Thuốc kê đơn
Thành phần: Nước cất pha tiêm 1ml/1ml (Uống)
Số đăng ký: VN-20164-16
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil., Inc
Nước sản xuất: Phi-lip-pin
Dạng bào chế: Dung môi pha tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 2.499 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG