Sintanvil oral gel

Thuốc kê đơn
Thành phần: Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrate) 100 mg (Uống)
Số đăng ký: VN-16930-13
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Unijules Life Sciences Ltd
Nước sản xuất: Ấn Độ
Dạng bào chế: Gel uống
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 2.499 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG

<