Rolapain

Thuốc kê đơn
Thành phần: Thymomodulin NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-18175-14
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Chung Gei Pharma. Co., Ltd.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 4.900 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG