Promag

Thuốc kê đơn
Thành phần: Magnesi Valproat 200mg (Uống)
Số đăng ký: VN-20707-17
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Myung-In Pharm. Co., Ltd.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 3.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG