Seroflo-50 (CFC Free)

Thuốc kê đơn
Thành phần: Fluticason Propionat ; Salmeterol (dạng Salmeterol xinafoat) NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-19401-15
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Cipla Ltd.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Ống hít định liều
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 155.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG