Qlaira

Thuốc kê đơn
Thành phần: Viên vàng thẫm (Estradiol valerate 3mg); Viên đỏ vừa (Estradiol valerate + Dienogest ); Viên vàng nhạt (Estradiol valerate + Dienogest ); Viên đỏ thẫm (Estradiol valerate); Viên màu trắng Viên vàng thẫm (3mg); Viên đỏ vừa (2mg + 2mg); Viên vàng nhạt (2mg + 3mg); Viên đỏ thẫm (1mg); Viên màu trắng (không chứa hormon) (Uống)
Số đăng ký: VN2-47-13
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Bayer Weimar GmbH und Co. KG
Nước sản xuất: Germany
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 2.499 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG