Spiromide 40

Thuốc kê đơn
Thành phần: Spironolactone; Furosemide NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-16905-13
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Searle Pakistan Limited
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 3.334 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG