Sife-100

Thuốc kê đơn
Thành phần: Sildenafil (dưới dạng Sidenafil citrat) NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-18539-14
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Hetero Labs Limited
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 8.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG