Sitaglo 50

Thuốc kê đơn
Thành phần: Sitagliptin (dưới dạng Sitagliptin phosphat monohydrat) 50mg (Uống)
Số đăng ký: VN-18987-15
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Atra Pharmaceuticals Limited
Nước sản xuất: Ấn Độ
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 11.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG