Strepsils Original

Thuốc kê đơn
Thành phần: 2,4-Dichlorobenzyl alcohol ; Amylmetacresol NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-17154-13
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Reckitt Benckiser Healthcare Manufacturing (Thailand) Ltd.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên ngậm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 1.344 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG