Samnir 250mg/5ml

Thuốc kê đơn
Thành phần: Cefprozil (dưới dạng Cefprozil monohydrat) 250mg (Uống)
Số đăng ký: VN-20673-17
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET A.S.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 330.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG