Seretide Accuhaler 50/500mcg

Thuốc kê đơn
Thành phần: Salmeterol (dưới dạng Salmeterol xinafoate) ; Fluticason propionat 50mcg, 500mcg (Uống)
Số đăng ký: VN-20767-17
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: GlaxoSmithKline LLC
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Bột hít phân liều
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 335.928 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG