Ricovir EM

Thuốc kê đơn
Thành phần: Tenofovir disoproxil fumarate ; Emtricitabine NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-16946-13
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Mylan Laboratories Limited
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 33.100 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG