Sympal inject

Thuốc kê đơn
Thành phần: Dexketoprofen trometamol NULL (Uống)
Số đăng ký: VN2-28-13
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm hoặc truyền tĩnh mạch sau khi pha loãng
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 21.210 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG