Seovigo

Thuốc không kê đơn
Thành phần: Cao khô lá Bạch quả 80mg (Uống)
Số đăng ký: VN-20160-16
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Pharvis Korea Pharm. Co.,Ltd.
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Phân loại: Thuốc không kê đơn
Giá tham khảo: 4.700 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG