Sterile water for injection

Thuốc kê đơn
Thành phần: Nước cất pha tiêm 5ml (Uống)
Số đăng ký: VN-20165-16
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Euro-Med Laboratoires Phil., Inc
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Dung môi pha tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 1.500 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG