Somaritin

Thuốc kê đơn
Thành phần: Somatostatin (dưới dạng Somatostatin acetate hydrate) NULL (Uống)
Số đăng ký: VN-17298-13
Nhóm thuốc:
Hãng sản xuất: Anfarm hellas S.A
Nước sản xuất: NULL
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Phân loại: Thuốc kê đơn
Giá tham khảo: 1.000.000 VND

THUỐC CÙNG NHÓM TÁC DỤNG